Hubungi Kami

Alamat Rasmi

Majlis Perwakilan Nuqaba'
Universiti Selangor
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Jalan Timur Tambahan
45600, Batang Berjuntai
Selangor Darul Ehsan

Tel    :
Fax   :

Bilik Gerakan

Masjid Universiti Selangor