Tuesday, February 1, 2011

Jadual Usrah Dikemaskini...

Jadual usrah bagi sesi 2/2010/2011 akan dikemaskini semula bagi menggantikan fasilitator lama dan baru agar latihan berterusan dapat dijalankan dalam usaha melatih ahli-ahli baru. MPN berharap agar barisan fasilitator peka dengan jadual terkini usrah yang akan ditampal di masjid Unisel dan surau residen.

No comments: