Sunday, February 13, 2011

Makluman untuk Nuqaba'

Nuqaba’ yang tidak menghadiri mesyuarat diminta segera berjumpa dengan MT MPN untuk maklumat lanjut. Sekiranya nuqaba’ gagal menjalankan tugasan dengan baik atas sebab kegagalan menghadiri mesyuarat sehingga menjejaskan gerak kerja dan pemarkahan pelajar, maka tanggungjawab tersebut terletak sepenuhnya atas nuqaba’ yang mengendalikan kumpulan tersebut. Justeru diingatkan kepada semua nuqaba’ agar menghadiri mesyuarat yang ditetapkan.

No comments: