Tuesday, February 15, 2011

Pemilihan ahli baru...

MPN UNISEL kini dalam peringkat untuk melatih pelapis-pelapis nuqaba' untuk semester akan datang. Setiap kumpulan usrah akan menyenaraikan nama-nama pelajar yang terpilih untuk ke peringkat seterusnya sebelum dilantik sebagai ahli MPN UNISEL. MPN mengalu-alukan kehadiran ahli baru ke dalam 'keluarga' ini bagi meneruskan kesinambungan perjuangan yang mulia.

No comments: