Friday, January 21, 2011

Ahli berkomitmen dan berkualiti penggerak utama MPN -YDP MPN

Pusat Islam : MPN UNISEL yang kini mencecah umur 1 tahun sedang giat mempromosikan usrah dalam kalangan mahasiswa UNISEL. Terbaru MPN mensasarkan seramai 50 ahli baru bakal dilahirkan dan diserapkan ke dalam organisasi MPN pada masa akan datang bagi meneruskan usaha untuk menjana modal insan yang berkualiti. Sasaran ini sejajar dengan hasrat MT MPN yang menginginkan lebih ramai mahasiswa terlibat secara langsung dalam usaha penyebaran dakwah ini.
YDP MPN di dalam mesyuarat baru-baru ini berkata, “Kita akan lebih memerlukan ahli-ahli yang berkomitmen dan berkualiti berbanding kuantiti. Di dalam gerak kerja MPN, pengendalian usrah bukan semata-mata subjek, tetapi kita perlu melahirkan lebih ramai pelapis bagi menerajui gerak kerja ini. Tetapi ahli MPN perlu ingat, kita sedang mengendalikan usrah di bawah subjek wajib universiti, jadi pelajar hadir dengan terpaksa malah mungkin tidak rela sama sekali. Adalah menjadi tanggungjawab nuqaba’ untuk kreatif dalam menawan hati mereka melalui pelbagai pendekatan agar usrah kelihatan indah bagi mereka.” Kenyataan ini juga melengkapi prosedur gerak kerja MPN yang telah diwartakan di dalam Profil MPN 2011.

-MPN PRESS-

No comments: