Wednesday, January 12, 2011

Our Learning Process...

PROSES PENDIDIKAN MPN UNISEL

·     Melahirkan Muslim berakhlak mulia dan bersikap matang dalam berfikir.
·    Melatih seorang Muslim yang bertanggungjawab dengan kata-katanya; setiap kata-katanya adalah bernilai dan membina.
·     Mendidik Muslim dengan didikan yang sesuai dengan matlamatnya, serta memberi pengetahuan dengan matlamat yang hendak dicapainya.
·    Membina seorang Muslim sehingga ia mampu membuat keputusan yang bijaksana.
·    Melatihnya supaya tunduk kepada keputusan syura walaupun bercanggah dengan pendapatnya sendiri.
·    Melatihnya supaya boleh berbincang dengan bijak serta mengajarnya bagaimana membentangkan pendapatnya dan berhujah.
·   Mengajarnya bagaimana mengambil pelajaran daripada kritikan-kritikan dan menukarkannya menjadi cadangan-cadangan yang membina.
·    Menjelaskan kepadanya perbezaan di antara pemikiran yang membina dan pemikiran yang meruntuhkan, kerana betapa mudahnya meruntuhkan dan betapa sukarnya membina.
·    Mengajarnya bagaimana untuk memajukan yang sedia ada dan mewujudkan yang tiada, serta memperingatkannya bahawa mudah untuk merobohkan yang sedia ada dan sukarnya membina yang tiada.
·    Melatihnya bagaimana mengambil pengajaran daripada sesuatu yang berada di sekitarnya untuk sampai kepada matlamat pembinaannya.

No comments: