Friday, January 14, 2011

Model Pembangunan Insan

Dr Yusof Al-Qardhawi berkata (Al-Quran Mushaf Malaysia dan Terjemahan, 2006, Yayasan Restu, Malaysia) ;

" Dan di sini mestilah ada Tarbiah Sufi yang sejahtera yang disokong oleh Al-Quran dan Al-Sunnah, yang bertujuan membentuk keperibadian Rabbani yang mengutamakan Pencipta dari makhluk, mengutamakan akhirat dari dunia, dan mengutamakan dorongan agama dari dorongan hawa nafsu."

No comments: